சஹானா
நகைச்சுவை

ரங்கமணி – DOS or Windows…(தங்கமணி ரங்கமணி சிரீஸ் – நகைச்சுவைத் தொடர் – அத்தியாயம் 2)

Published as ebook in Amazon, so story removed from this website. Click the book image here below,to get the book 👇 

</p>

 

Similar Posts

2 thoughts on “ரங்கமணி – DOS or Windows…(தங்கமணி ரங்கமணி சிரீஸ் – நகைச்சுவைத் தொடர் – அத்தியாயம் 2)
  1. ஹாஹாஹாஹா, நம்மவருக்கும் எனக்கும் நடந்த பேச்சு வார்த்தையை ஒட்டுக் கேட்டு எழுதி இருப்பீங்க போலவே! இஃகி,இஃகி,இஃகி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: