தீபாவளி போட்டிகள்

“சஹானா”வின் 2020 போட்டிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசுகள் மற்றும் 2021 போட்டி அறிவிப்பு   

போட்டிகள்

50 லட்சம் வாசகர்கள் கொண்ட “Story Mirror” & “சஹானா இணைய இதழ்” இணைந்து நடத்தும் “மைக்ரோ கவிதைப் போட்டி 2020”

போட்டிகள்

“சஹானா” இதழின் “புத்தக விமர்சனப் போட்டி ஜனவரி 2021”க்கான புத்தகங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (Amazon தமிழ் eBooks Only) 

போட்டிகள்

Amazonல் புத்தகம் வெளியிடுவது எப்படி? (ரூபாய் 5 லட்சம் பரிசுடன் ஒரு எழுத்துப் போட்டி விவரங்கள்)

'சஹானா' மாத இதழ்

“சஹானா” மின்னிதழ் – “தீபாவளி சிறப்பிதழ்” – நவம்பர் 2020 தொகுப்பு (Amazon eBook)

தீபாவளி போட்டிகள்

சஹானா இணைய இதழ் மற்றும் Madhura Boutique இணைந்து வழங்கும் – A Preview of தீபாவளி 2020 போட்டி முடிவுகள்

'சஹானா' மாத இதழ்

சஹானா மின்னிதழ் (அக்டோபர் 2020 தொகுப்பு – நவராத்திரி சிறப்பிதழ்) – Amazon eBook

error: Content is protected !!