கவிதைகள்

தீ…வண்டி…! (சிறுவர் பாடல்) – ✍வளர்கவி

கட்டுக் கட்டாய் தீப்பெட்டி

காலியான  தீப்பெட்டி

எட்டுபத்து எனச்சேர்த்து

எடுத்து வச்ச தீப்பெட்டி!

 

ஒன்றின் பின்பு ஒன்றாக

ஒழுங்காய் செருகித் தொடராக

இன்று இங்கே நான்செய்த

இன்பம் கொடுக்கும் தீவண்டி!

 

தண்ட வாளம் கிடையாது

தடைகள் ஏதும் வாராது

என்றும் புகையைக் கக்காமல்

இழுத்துச் செல்லும் தீவண்டி!

 

சிவப்பு பச்சை வண்ணங்களோ

செவியைப் பிளக்கும் சப்தங்களோ

தடுப்புச் சைகை விளக்குகளோ

தடங்கல்  செய்ய முடியாது

 

எங்கும் நின்று தான்போகும்

ஏறிக் கொள்ள அதுகூறும்

சங்குச் சக்கர வட்டம்போல்

சமர்த்தாய் வளைந்து தானோடும்

 

ஓட்டும் நானே உங்களுக்கு

உதவி செய்யக் காத்திருக்கேன்

கேட்டு,  தேநீர் வடை பஜ்ஜி

கேட்டதும் கொண்டு கொடுக்கின்றேன்

 

பயணக் காசு கிடையாது

பட்சணக் காசும் கிடையாது

விசனம் ஏதும் தாராத

வேகம் போகும் தீவண்டி

 

தீபா வளிக்குக் கூடுதலாய்

பெட்டிகள் சேர்க்க வாய்ப்புண்டு

மத்தாப்புக்கள் வருவதனால்

மலைப்பு ஏதும் இருக்காது!

 

ஒன்று சேர்ந்து பயணிப்போம்

உலகின் அழகை நேசிப்போம்

என்றும் இந்த வண்டியினை

இதயம் வைத்துப் பூசிப்போம்!

#ad

    

   

#ad 

             

       

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!