கவிதைகள்

சுதந்திர நாடு (கவிதை) – பா.ரேஷ்மா – December 2020 Contest Entry 4

கைப்பேசி சிறையிலே

சுதந்திரம் கொண்டாடுகிறோம்…?

 

அடுத்தவரின் உரிமையை

பறித்து நமக்கான

சுதந்திரம் எடுத்துக்கொள்கிறோம்…?

 

அடிமைமனது யாருக்கேனும்

அடிமைப்பட்டே கிடக்கிறது…!!!

 

சுதந்திர திருநாட்டில்

சுதந்திரத்தை தவிர

எல்லாமே சுதந்திரமாகத்தான்

இருக்கிறது…!!!

 

சுதந்திரமாக மனிதம்தொலைத்து

மிருகங்களாக அலைகிறார்கள்…!!!

 

சுதந்திரமாக சுற்றி திரிகிறார்கள்

குற்றவாளிகள்..!!!

 

சுதந்திரமாக கைவிலங்கிடப்படுகிறது

நிரபராதியின் கைகளுக்கு…!!!

 

சுதந்திரமாக நீதிமன்றங்களில்

வழங்கப்படுகிறது அநீதி…!!!

 

சுதந்திரமாக கொலைசெய்கிறார்கள்,

அத்துமீறுகிறார்கள்,

தவறானவை எல்லாவற்றையும்

சுதந்திரமாக செய்கிறார்கள்…?

 

நாமும் சத்தமில்லாமல் எந்த

உறுத்தலும் இல்லாமல்

சொல்லிக்கொள்வோம்

சுதந்திர நாடென்று…!!!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: