சஹானா
Short Story Contest 2021 Entries சிறுகதைகள்

ரகசியத்தைச் சொல்லி விடாதே (சிறுகதை) – ✍ தீபா வேலு, வெள்ளக்கோவில், திருப்பூர் 

Short Story Contest 2021 Entries சிறுகதைகள்

முடியாத பாதைகள் (சிறுகதை) – ✍ வித்யசுகி, வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

error: Content is protected !!