சஹானா
Arts / Crafts ஆன்மீகம்

மோதக ப்ரியரின் மேதகு ஓவியம் By சந்தனா (ஏழாம் வகுப்பு)

மோதக ப்ரியரின் மேதகு ஓவியம் 

By சந்தனா (ஏழாம் வகுப்பு)

அனைவருக்கும் விநாயக சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் 

இந்நாளில், மூல முதற் கடவுளான 

விநாயகப் பெருமானின்

அருளைப் பெற வேண்டுவோம்

#ad

      

        

#ad 

              

          	

Similar Posts

One thought on “மோதக ப்ரியரின் மேதகு ஓவியம் By சந்தனா (ஏழாம் வகுப்பு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: