சஹானா
Arts / Crafts சிறுவர் பக்கம்

பொங்கல் ஓவியங்கள் – யாஷினி (மூன்றாம் வகுப்பு) – ஜனவரி 2021 போட்டிப் பதிவு 

Arts / Crafts சிறுவர் பக்கம்

பொங்கல் ஓவியம் – விக்னேஸ்வரன், ஏழாம் வகுப்பு – ஜனவரி 2021 போட்டிப் பதிவு 

சிறுவர் பக்கம்

பெற்றோரே தெய்வம் (கொன்றை வேந்தன் போட்டி சிறுகதை) – எழுதியவர் : யோ: யாஷினி, தேனி மாவட்டம் (பள்ளி மாணவி)

சிறுவர் பக்கம்

 “சீரைத் தேடின்  ஏரைத் தேடு” (கொன்றை வேந்தன் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கதை) – எழுதியவர் : இரா.வகுளலக்ஷ்மி, கோவை 

error: Content is protected !!