in

சிறகதனை விரித்து (ஓவியம்) – நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் (கல்லூரி மாணவி)

சிறகதனை விரித்து (ஓவியம்)

“என்னை ரசிக்கலாம் 

என்னோடு பறக்கலாம் – ஆனால்

என்னை சிறையிலிட

எவருக்கும் உரிமையில்லையென

சிறகதனை விரித்து

சொல்லாமல் சொல்கிறதோ

#ad

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    காதலெனும் தேர்வெழுதி ❤ (பகுதி 4) – ✍️ சஹானா கோவிந்த்

    ஆழியின் காதலி 💕(பகுதி 2) -✍விபா விஷா