சிறுகதைகள்

வாழ்க்கையை மாற்றிய கேள்வி (சிறுவர் கதை) – எழுதியவர் : N.சாருநிதி (எட்டாம் வகுப்பு) – ஜனவரி 2021 போட்டிப் பதிவு

சிறுகதைகள்

குற்றம் பார்க்கின் (சிறுகதை) – எழுதியவர் : ராணி பாலகிருஷ்ணன் – ஜனவரி 2021 போட்டிப் பதிவு

சிறுகதைகள்

ஆணிவேர் (சிறுகதை) – சுபாஷினி பாலகிருஷ்ணன் – “பிரபல பதிவு போட்டி டிசம்பர் 2020″க்கான பதிவு

சிறுகதைகள்

யாதுமாகி நின்றாய் ❤ (உலக இல்லத்தரசிகள் தின சிறப்புச் சிறுகதை) – எழுதியவர் : சஹானா கோவிந்த்

சிறுகதைகள்

தாத்பர்யம் (நவராத்திரி சிறப்புச் சிறுகதை) – எழுதியவர் : சுபாஷினி பாலகிருஷ்ணன்

சிறுகதைகள்

“ப்ரோஜெக்ட் கேப்ஸ்யூல் எர்த் 2025” (அறிவியல் புனைவு சிறுகதை) – இறுதிப்பகுதி

error: Content is protected !!