sahanamag.com
சிறுகதைகள்

சொல்லாமல் தொட்டு செல்லும் தென்றல் ❤ (சிறுகதை) – ✍ சல்மா அம்ஜத் கான்

சிறுகதைகள்

முற்றும் இழந்த பாவி – கற்பனையில் உண்மைகள் (சிறுகதை) – ✍ மு.தீன், கோவை

சிறுகதைகள்

இருந்தாலும் இறந்தாலும் (சிறுகதை) – ✍ கீதா ராணி பிரகாஷ், வெள்ளக்கோவில்

சிறுகதைகள் சிறுவர் பக்கம்

சிட்டுக்குருவியும் சுட்டிக்குரங்கும் (சிறுவர் கதை) – ✍ பத்மாசினி மாதவன், சென்னை

error: Content is protected !!