தீபாவளி போட்டிகள்

சஹானா இணைய இதழின் தீபாவளி 2020 போட்டிகளுக்கு Madhura Boutique நிறுவனத்தார் வழங்கும் பரிசுகள்

சிறுகதைகள்

யாதுமாகி நின்றாய் ❤ (உலக இல்லத்தரசிகள் தின சிறப்புச் சிறுகதை) – எழுதியவர் : சஹானா கோவிந்த்

சிறுகதைகள்

“ப்ரோஜெக்ட் கேப்ஸ்யூல் எர்த் 2025” (அறிவியல் புனைவு சிறுகதை) – இறுதிப்பகுதி

error: Content is protected !!